High-Tech innovaties

Technologische innovaties voor de zorg doen in het ideale geval twee dingen: ze verhogen de kwaliteit van zorg voor de patiënt en verlagen de werkdruk voor zorgverleners. Zo’n innovatie is er niet van de ene op de andere dag. High-tech innovatie is een voortdurend proces van leren, implementeren en stapje voor stapje verbeteren. Daarbij is een nauwe samenwerking tussen de ICT-sector en zorgmedewerkers onmisbaar. Voor high-tech innovatie heb je immers niet alleen kennis van technologie nodig, maar ook van de context waarin die technologie mogelijk een toegevoegde waarde heeft. 

Een geslaagde high tech innovatie:

  • Verbetert de kwaliteit van de zorg en/of de kwaliteit van leven van de patiënt
  • Helpt zorgverleners om efficiënter te werken en zo de werkdruk behapbaar te houden
  • Maakt zorg toegankelijker, bijvoorbeeld doordat de innovatie niet plaats- of tijdgebonden is

Voorbeelden high-tech zorginnovatie

Bewegingsregistratie & gaming

Apparatuur om bewegingen mee te registreren is in rap tempo beter en nauwkeuriger geworden. Dat biedt voor de zorg allerlei nieuwe mogelijkheden: behandelaren kunnen met sensoren in kaart brengen in hoeverre oefeningen effectief zijn voor de patiënt. Welke bewegingen nog beter (of anders) uitgevoerd moeten worden en zo de behandeling steeds beter op maat aanbieden. Ook geven motion capture camera’s – zoals ze ook wel worden genoemd – aansprekende mogelijkheden om gamingelementen toe te voegen aan therapieën die soms wat saai of repetitief zijn. Zo ontwikkelde het Universitair Medisch Centrum Groningen in 2014 al de Schaatsgame – destijds met de Kinect. Een eenvoudige camera die gemakkelijk in de thuissituatie gebruikt kan worden.

Momenteel werkt het UMCG samen met 8D Games aan een onderzoek naar de mogelijkheden van de Vicon Nexus (top notch motion capture) in combinatie met virtual reality. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de eerste fase: het in kaart brengen van de accuraatheid van de metingen (latency) en de mogelijkheid verschillende software goed samen te laten werken. Het doel: in de toekomst nog betere behandelingen en onderzoeken uitvoeren binnen het beweeglab!   .

Biosensor apps

Hoe geven we mensen meer inzicht in de (opbouw van) spanning in hun lichaam – zodat ze niet overvallen worden door een teveel aan stress – maar vroegtijdig de spanning weer kunnen reguleren? Om die vraag draaide het onderzoeksproject SenseIT, een initiatief van Pluryn in samenwerking met Garage2020. In het bijzonder onderzocht het consortium hoe de bestaande applicatie SenseIT – in combinatie met de Samsung Galaxy Smartwatch – kan ondersteunen bij het inzichtelijk maken van spanningsopbouw en sterke emoties voor cliënten met complexe problematiek. Een innovatieve toepassing van bestaande technologie die momenteel nog volop onderzocht wordt. In 2022 was 8D Games als technische partner betrokken bij de doorontwikkeling van deze biosensor-app..

Kansen voor onderzoekers

Het is een gevaar en een kans ineen. Omdat technologie is goed in het verzamelen van gegevens over gebruikers. Hoe meer digitale middelen er in sectoren als de zorg worden ingezet. Hoe meer aanknopingspunten dat biedt voor onderzoekers om op basis van grote en nauwkeurige datasets wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast is het proces van innovatie uitermate geschikt om kwalitatieve data op te halen. Bijvoorbeeld over attitudes over een bepaald onderwerp.

Een voorbeeld: stel je voor dat je een game gaat ontwikkelen om kennis over seksualiteit en het menselijk lichaam op een passende, cultuursensitieve manier naar nieuwkomers in Nederland te brengen. Dat vereist onderzoek naar de exacte behoeften en het huidige kennisniveau van die doelgroep, evenals de input van zorgverleners die met deze doelgroep werken. Alleen in gesprek met die groepen kunnen de conceptuele en inhoudelijke keuzes voor zo’n spel worden gemaakt. In andere woorden: neem je met de eindgebruikers een eerste schets door voor hoe zo’n game eruit zou komen te zien en laat je hen daar iets van vinden. Dan ontstaat als vanzelf een gesprek over de kijk op het onderwerp waar de game om draait. ‘Samen maken’ als verfrissend alternatief op onderzoeksmethodes als enquêtes of groepsdiscussies. Voor meer informatie over het eindresultaat van dit voorbeeld: Game over seksuele gezondheid

 

Innovatietraject opzetten

Bij een innovatietraject voor de zorg is het van belang ontwikkelen, testen en itereren steeds af te wisselen en doorlopend input van de beoogde eindgebruikers op te halen. Hoe je dat op de beste manier doet – en welke valkuilen je absoluut moet vermijden – beschrijven we in het whitepaper. ‘Waarom serious games voor de zorg de eindgebruiker wel/niet bereiken’, dat naar verwachting in juni verschijnt. Het whitepaper automatisch in je inbox ontvangen? Stuur een mailtje via de onderstaande knop.